Logo Wenzel-Wenzel

Impressum

 

Wenzel+Wenzel GmbH
Donaustraße 24
76199 Karlsruhe
Tel.: +49 (721) 598 40-0
Fax: +49 (721) 598 40-29
karlsruhe@w-w.de

Członkowie zarządu:
Sven Becker, Reinhold Blersch, Markus Brill, Dominik Daß, Michael Fischinger, Stefan Gose, Silke Hänßler, Christoph-Phillip Krinn, Holger Weinbach, Matias Wenzel.

Firma WENZEL + WENZEL Freie Architekten Part mbB (WWPartmbB) założyła w pełni zależną spółkę WENZEL + WENZEL GmbH (WWGmbH). Spółka WWGmbH działa od 01.01.19 jako podmiot spółki WWPartmbB. Zniesiono przedstawicielstwo spółki WWPartmbB oraz tym samym zarejestrowano w sądzie rejonowym przedstawicielstwo spółki WWGmbH.
Spółka WWGmbH jest wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Mannheim pod numerem HRB 7312165. Numer NIP to DE319464371. Jurysdykcja znajduje się w Karlsruhe. Spółka WWGmbH działa wyłącznie w imieniu spółki WWPartmbB.

Z dniem 01.01.2019r. Jeanine Polzin została prokurentem wszystkich lokalizacji WWGmbH.

Jeanine Polzin
inż. architekt Jeanine Polzin jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 078034

Od dnia 01.01.2019 za działalność WWPartmbB odpowiedzialni są nastepujacy partnerzy, uprawnieni do samodzielnej reprezentacji:

Reinhold Blersch
inż. architekt Reinhold Blersch jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 012822

Markus Brill
inż. architekt Markus Brill jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Bayern, Waisenhausstraße 4, D-80637 München, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Bayern nr 182842

Dominik Daß
inż. architekt Dominik Daß jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 16125

Michael Fischinger
inż. architekt Michael Fischinger jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 082910

Stefan Gose
inż. architekt Stefan Gose jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 016514

Silke Hänßler
inż. architekt Silke Hänßler jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 069602

Christoph-Phillip Krinn
inż. architekt Christoph-Phillip Krinn jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 11603

Holger Weinbach
inż. architekt Holger Weinbach jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 092790

Matias Wenzel
inż. architekt Matias Wenzel (BDA – Federalny Związek Niemieckich Związków Pracodawców) jest zarejestrowanym członkiem Izby Architektów kraju związkowego Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, D-70182 Stuttgart, Republika Federalna Niemiec. Posiada pełne uprawnienia zawodowe.
Izba Architektów Baden-Württemberg nr 37517

Regulacje zawodowe, w szczególności Ustawa o Architekturze oraz Kodeks Zawodowy kraju związkowego Baden-Württemberg są dostępne na stronie internetowej Izby Architektów Baden-Württemberg:
https://www.akbw.de/fileadmin/download/dokumenten_datenbank/AKBW_Merkblaetter/Architektenrecht_Berufsrecht/Merkblatt35-Architektengesetz-2016.pdf
https://www.akbw.de/fileadmin/download/dokumenten_datenbank/AKBW_Merkblaetter/Architektenrecht_Berufsrecht/Merkblatt33-Berufsordnung-2015.pdf

Regulacje zawodowe, w szczególności Ustawa o Architekturze oraz Kodeks Zawodowy kraju związkowego Bayern są dostępne na stronie internetowej Izby Architektów Bayern:
https://www.byak.de/data/Recht/Berufsordnung.pdf

Siedziba i forma prawna firmy:

WENZEL + WENZEL
Niezależni architekci, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową
Donaustraße 24
76199 Karlsruhe
Tel.: +49 (721) 598 40-0
Fax: +49 (721) 598 40-29
karlsruhe@w-w.de

Rejestr spółki::
Sąd Rejonowy w Mannheim
Numer rejestru: 700026
NIP: DE152238837
Numer identyfikacji podatkowej: 35034/07351

Zawsze staramy się rozstrzygać wszelkie rozbieżności zdań z naszymi inwestorami w drodze wzajemnego porozumienia. Dlatego też w uzasadnionych przypadkach i za zgodą naszego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, bierzemy również udział w postępowaniu arbitrażowym przed komisją arbitrażową Izby Architektów Badenii-Wirtembergii, natomiast nie przed komisją arbitrażową dla konsumentów w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Izba Architektów Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, 70182 Stuttgart
Telefon +49 (7 11) 21 96-0
Telefax +49 (7 11) 21 96-103
info@akbw.de
www.akbw.de

Ograniczenie odpowiedzialności:
Mimo dokładnej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Zdjęcia nagłówkowe
Strona startowa: © Roland Halbe, © Werner Huthmacher, © Wenzel + Wenzel
Firma: © LAVA Laboratory for Visionary Architecture
Projekty: © Wenzel + Wenzel, © Wenzel + Wenzel, © Axel Paulus, © Roland Halbe, © Roland Halbe, © Wenzel + Wenzel