Logo Wenzel-Wenzel

Koledzy

Lucas Baumann
Kierownik biura Frankfurt Lotnisko
Sven Becker
Dyrektor Zarządzający
Kierownik biura Frankfurt
Reinhold Blersch
Partner
Markus Brill
Partner
Christian Brunner
Kierownik biura Monachium
Dominik Daß
Partner
Jessica Engels
Kierownik biura Saarbrücken
Christian Fensterer
Prokurent
HHA Planung GmbH
HHA Generalplanung GmbH
Michael Fischinger
Partner
Stefan Gose
Partner
Silke Hänßler
Partner
Christoph-Phillip Krinn
Partner
Kierownik biura Hamburg
Dieter Meyknecht
Prokurent
HHA Bauleitung GmbH
Jeanine Polzin
Prokurent
Kierownik biura Karlsruhe
Susanne Rudolph
Kierownik biura Monachium
Harald Schäfer
Prezes
HHA Planung GmbH
HHA Generalplanung GmbH
Stefanie Schleipen
Kierownik biura Berlin
Agnieszka Szostak-Czajowska
Prezes Wenzel + Wenzel Sp. z o.o.
Kierownik biura Wrocław
Udo Thiemann
Prezes
HHA Bauleitung GmbH
Walter Ulrich
Kierownik biura Ulm
Frank Vaupel
Kierownik biura Kassel
Frank Vaupel
Holger Weinbach
Partner
Kierownik biura Freiburg
Holger Weinbach
Matias Wenzel
Partner
Kierownik biura Abu Dhabi, Hamburg
Sepp Wenzel †
Założyciel