Logo Wenzel-Wenzel

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności w odniesieniu do naszej strony internetowej “WENZEL + WENZEL GmbH”, stan: styczeń 2019 (*)

Pracownia architektoniczna WENZEL + WENZEL GmbH

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Zasadniczo możecie Państwo odwiedzać stronę firmy “WENZEL + WENZEL GmbH” anonimowo, nie udostępniając nam swoich danych. Poniżej informacje dotyczące zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych.

1. Przedmiot polityki prywatności

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa danych osobowych (dalej “danych”). W związku z tym poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje, jakie dane będziemy gromadzić i w jaki sposób będziemy je przetwarzać lub wykorzystywać, jak również jakie podjęliśmy dodatkowe działania techniczne oraz organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych.

2. Administrator / Usługodawca / Inspektor ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), administratorem, a jednocześnie usługodawcą w rozumieniu [niemieckiej] ustawy o telemediach jest spółka (TMG) jest spółka: WENZEL + WENZEL GmbH, Donaustraße 24, 76199 Karlsruhe, tel.: +49 (721) 598 40-0, faks: +49 (721) 598 40-29, karlsruhe@w-w.de, wpisana do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Karlsruhe pod numerem HRB 731216. NIP: DE319464371. Sądem właściwym jest sąd w Karlsruhe.

Członkowie zarządu: Sven Becker, Reinhold Blersch, Markus Brill, Dominik Daß, Michael Fischinger, Stefan Gose, Silke Hänßler, Christoph-Phillip Krinn, Holger Weinbach, Matias Wenzel.

Administratorem, zgodnie z § 55 niemieckiej Umowy państwowej w sprawie transmisji radiowej jest Matias Wenzel, Donaustraße 24, 76199 Karlsruhe, tel.: +49 (721) 598 40-0, faks: +49 (721) 598 40-29, karlsruhe@w-w.de.

Nasz inspektor danych osobowych jest do Państwa dyspozycji we wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi, jak również w sprawie wykonywania praw w zakresie udostępniania danych. Wszelkie pisma w tej sprawie prosimy kierować na adres: WENZEL + WENZEL GmbH, Donaustraße 24, 76199 Karlsruhe, tel.: +49 (721) 598 40-0, faks: +49 (721) 598 40-29, info-Datenschutz@w-w.de.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

Wszelkie uzyskane od Państwa dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w konkretnym celu. Podczas tych czynności działamy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, a poza tym wszelkie działania podejmowane są tylko za Państwa zgodą. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji dotyczącej przechowywanych przez nas danych osobowych, jak również w razie potrzeby – prawo do sprostowania, zablokowania dostępu lub usunięcia tych danych.

Zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych pod podanymi adresami mogą Państwo wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Państwa danych. Prosimy o kontakt pod adresem “info-datenschutz@w-w.de” lub o przesłanie Państwa żądania w formie pisemnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie danych osobowych: Inspektor kraju związkowego ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart, Telefon: +49 (711) 615541-0, Telefax: +49 (711) 615541-15, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de, www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Zakres i sposób gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych zależy od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową jedynie w celu wyszukiwania informacji, czy też korzystają Państwo z oferowanych przez nas usług.

Korzystanie z internetu

W celu czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej podawanie przez Państwa danych osobowych z zasady nie jest konieczne. W tym przypadku raczej gromadzimy i wykorzystujemy tylko te Państwa dane, które przeglądarka internetowa przesyła nam automatycznie, takie jak:

  • data i godzina odwiedzenia naszej strony internetowej
  • typ przeglądarki internetowej
  • ustawienia przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • ostatnia odwiedzona przez Państwa strona internetowa
  • wielkość przesłanych danych oraz status dostępu (plik przesłany, plik nieodnaleziony, itp.), jak również
  • adres IP Państwa urządzenia

W przypadku odwiedzenia naszej strony internetowej jedynie w celu informacyjnym gromadzimy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w formie nieosobowej. Odbywa się to w celu umożliwienia wywołania stron internetowych, w celach statystycznych oraz ma na celu poprawę naszej oferty w internecie. Adres Państwa IP przechowywany jest tylko na czas wizyty na stronie, natomiast dane te nie są poddawane analizie. Nie scalamy tych danych z innymi źródłami danych, a po przeprowadzeniu oceny statystycznej dane są usuwane. Działania te są dopuszczalne na mocy orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19.10.2016 r. (sygn. akt: C 582/14) oraz w rozumieniu ustawy o telemediach.

Korzystanie z naszych usług lub wykorzystanie danych w celu realizacji zlecenia

Jeśli zechcą Państwo skorzystać z oferowanych przez nas usług, koniecznym może okazać się przekazanie nam dodatkowych danych. Dotyczy to danych, które są niezbędne do realizacji danej usługi. Pozostałe informacje mogą Państwo podać dobrowolnie, przy czym są one przez nas oznaczone jako informacje nieobowiązkowe.

Część usług dostępna jest dopiero po zalogowaniu na naszej stronie internetowej (usługa obecnie niedostępna).

Zbieranie lub wykorzystywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania wybranej przez Państwa usługi. W tym celu Państwa dane mogą być również przekazywane naszym usługodawcom, których oczywiście starannie dobieramy oraz których zobowiązujemy do przestrzegania postanowień ustawy o ochronie danych. Usługodawcami tymi mogą być w szczególności usługodawcy świadczący usługi w zakresie prac technicznych lub firmy oferujące usługi wysyłkowe. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą udostępniane osobom trzecim wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub po uzyskani Państwa wyraźnej zgody.

4. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych

Po zakończeniu realizacji zlecenia dla Państwa chcielibyśmy, oczywiście wyłącznie po uzyskaniu od Państwa wyraźnej zgody w tym zakresie, a także korzystając z posiadanych już danych, dostosować naszą stronę internetową do Państwa zainteresowań, a także od czasu do czasu przesyłać Państwu pocztą lub w formie elektronicznej (w formie naszego newslettera (obecnie niedostępne) nowości i informacje dotyczące naszej działalności, jak również wykorzystywać Państwa dane w celu monitorowania aktywności na stronie, a także do celów marketingowych. W związku z tym, ze względów technicznych, konieczne będzie zebranie udostępnionych nam przez Państwa danych i stworzenie na ich podstawie profilu użytkownika, abyśmy mieli możliwość wykorzystywania tych danych do wyżej wymienionych celów. Profil ten będzie wykorzystywany wyłącznie wewnętrznie przez nas i wyżej wymienionych celów. Państwa zgoda wymagana jest również w przypadku publikacji materiałów zdjęciowych, do których posiadają Państwo prawa autorskie lub zdjęć z Państwa wizerunkiem. Zgody tej mogą Państwo udzielić oddzielnie w dowolnym momencie, a także mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. W odniesieniu do udzielenia zgody odnośnie ciasteczek wzgl. trackerów reklamowych zastosowanie ma pkt. 6 niniejszej polityki prywatności.

5. Wykorzystywanie ciasteczek (cookies)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. ciasteczka (cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer do Państwa przeglądarki w związku z Państwa odwiedzinami na naszej stronie. Pliki te są zapisywane przez przeglądarkę na Państwa urządzeniu i przechowywane na nim. Ponadto wykorzystujemy też tzw. web beacons (niewidoczne grafiki). Dzięki tym plikom mamy możliwość monitorowania takich informacji, jak odwiedziny na naszej stronie internetowej. Informacje wygenerowane dzięki ciasteczkom i plikom web beacons, dotyczące korzystania z naszej strony (wraz z adresem IP użytkownika) oraz przesyłania reklam mogą być też przesyłane do serwera Google LLC w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych Union den USA i zapisywane na nich (por. pkt. 8). Przekazywane dane nie mogą być łączone z innymi danymi, które zostały przez Państwa zapisane. O zapisywaniu i wykorzystywaniu plików cookie mogą Państwo decydować samodzielnie, dzięki ustawieniom Państwa przeglądarki internetowej. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, całkowicie deaktywując zapisywanie plików cookie lub ograniczając ich zapisywanie przez konkretne strony internetowe. Mogą Państwo również zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie informowała Państwa o wykorzystywaniu plików cookie i prosiła o potwierdzenie z Państwa strony. Ze względów technicznych dla pełnego dostępu do naszej strony internetowej konieczne jest jednak udzielenie zgody na wykorzystywanie ciasteczek dla danej sesji.

Od dnia wejścia w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w dniu 25.05.2018 r. musimy przed przystąpieniem do wykorzystywania plików cookie uzyskać Państwa jednoznaczną zgodę. Na stronie zamieściliśmy następującą wskazówkę dotyczącą plików cookie: „Ta strona wykorzystuje pliki cookie i przechowuje niektóre dane użytkownika. Jeśli wyrażacie Państwo na to zgodę, dane te będą wykorzystywane zgodnie z RODO w celu optymalizacji zgodnie z Państwa zainteresowaniami treści zawartych na naszej stronie internetowej oraz do monitorowania aktywności na stronie. Możecie Państwo nie wyrazić na to zgody, a wtedy wybór ten zostanie zapisany na okres jednego roku w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zgadzam się / Nie zgadzam się“.

6. Prawo do wycofania zgody i prawo do wniesienia sprzeciwu

Zwracamy Państwu uwagę na to, że w każdej chwili przysługuje Państwo ewentualne prawo do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku istnienia wymogów prawnych w odniesieniu do gromadzenia danych (np. listy budowli architektonicznych), prawo do wycofania zgody nie obowiązuje.

7. Wykorzystywanie Google-Tools

Bardzo ważny jest dla nas możliwie jak najbardziej optymalny wygląd naszych stron internetowych, podobnie jak ich atrakcyjność dla odwiedzających. W tym celu konieczne jest, abyśmy wiedzieli, które części strony podobają się naszym użytkownikom. Nasza strona nie korzysta z Google Analytics, ani z narzędzia PIWIK do śledzenia statystyk.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Webfonts)

Aby treści zawarte na naszej stronie internetowej działały poprawnie we wszystkich przeglądarkach i miały atrakcyjną formę graficzną, korzystamy na naszej stronie z bibliotek skryptów i czcionek, np. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). W celu uniknięcia wielokrotnego ładowania dzięki Google Webfonts czcionki przenoszone są do pamięci podręcznej Państwa przeglądarki. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp do nich, treść zostanie wyświetlona standardową czcionką. Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek powoduje automatyczne połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – chociaż na tę chwilę również niejasne, czy i jeśli tak, to do jakich celów – operatorzy takich bibliotek gromadzą dane. Wytyczne dotyczące polityki prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Korzystanie z Google Maps – Ta strona internetowa korzysta z API Google Maps w celu wyświetlania informacji geograficznych w sposób graficzny. Korzystając z Google Maps, Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

W centrum ochrony prywatności można również zmienić swoje osobiste ustawienia. Szczegółowa instrukcja dotycząca zarządzania danymi osobistymi w związku z korzystaniem z produktów Google znajduje się tutaj. (Link: https://myaccount.google.com/intro/privacy?hl=de)

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z API Google Maps w celu wyświetlania informacji geograficznych w sposób graficzny. Korzystając z Google Maps, Google zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google (Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de). W centrum ochrony prywatności można również zmienić swoje osobiste ustawienia. Szczegółowa instrukcja dotycząca zarządzania danymi osobistymi w związku z korzystaniem z produktów znajduje się tutaj (Link: https://myaccount.google.com/intro/privacy?hl=de)

WP-Statistics

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny

8. Bezpieczeństwo danych

Ponadto stosujemy wszelkiego rodzaju techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych nam lub zgromadzonych przez nas danych. W szczególności w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub atakiem ze strony osób nieupoważnionych. Dzięki rozwojowi technologicznemu nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane. Udostępniamy Państwu wszelkiego rodzaju formularze i usługi online, za pomocą których możecie Państwo przesyłać nam dane osobowe. Formularze te są zabezpieczone przed dostępem do nich osób trzecich za pomocą szyfrowania TLS. Dane, które Państwo wprowadzają lub przesyłają do nas w formie pliku, mogą być przez nas przechowywane i przetwarzane w porozumieniu z Państwem. W przypadku, jeżeli wykorzystywanie i przetwarzanie danych wymaga zgody użytkownika lub osób trzecich, zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Może to mieć jednak negatywny wpływ na realizację przez nas umowy. W zależności od rodzaju usługi możemy prosić Państwa o wprowadzenie różnych danych w celu identyfikacji lub zapobiegania nadużyciom. W celach identyfikacyjnych związanych z przekazywaniem danych może być konieczne podanie zdefiniowanego przez użytkownika identyfikatora lub uwierzytelnienie w inny sposób. Jeżeli użytkownik korzysta z zalecanych przez nas metod transmisji danych, dane te będą chronione przed dostępem osób trzecich za pośrednictwem SFTP (Secure File Transport Protocol) lub HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Aby zapobiec korzystaniu z naszej strony przez maszyny możemy wykorzystywać tzw. CAPTCHAS (“Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”- test mający na celu odróżnienie człowieka od maszyny”), zawierające obrazy lub zadania, których skrypty komputerowe nie są w stanie przetwarzać.

9. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy tylko do momentu osiągnięcia celu, w jakim dane te były przechowywane, o ile przeciwko ich usunięciu nie przemawiają ustawowe terminy dotyczące przechowywania danych lub okresów przedawnienia w zakresie danych służących do podejmowania ewentualnych kroków prawnych (w tym przypadku przetwarzanie danych podlega ograniczenim zgodnie z art. 18 RODO).

(*) Niniejsza polityka prywatności powstała w oparciu o projekt tekstu przygotowany przez kancelarię prawną esb Rechtsanwälte PartG mbB, www.kanzlei.de, specjalizującą się w ochronie danych osobowych, który Federalna Izba Architektów zaproponowała swoim członkom.