Logo Wenzel-Wenzel

Kindergarten Baden-Baden-Steinbach

 

Usługi Wenzel + Wenzel: dokumentacja przetargowa (częściowo), udział w postępowaniu przetargowym (częściowo), nadzór autorski

Inwestor: Urząd Miasta Baden-Baden

Koncepcja architektoniczna: architektur | Hansulrich Benz, Weissach

Nagroda: “Beispielhaftes Bauen Stadt- und Landkreis Heilbronn 2015-2020” (AKBW)

Dane projektu:
Okres realizacji: 2018
Kubatura budynku: ok. 3.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 700 m²
Koszty: ok. 2,4 mln. €

Prawa autorskie:
Zdjęcia: © HGEsch / Architektur | Hansulrich Benz