Logo Wenzel-Wenzel

Bildungscampus Freiham München (Kampus)

 


Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: Dział ds. budownictwa, Stolica kraju związkowego München

Koncepcja architektoniczna: Schürmann Dettinger Architekten PartGmbB, München

Nagrody: BDA Preis Bayern 2022– Wyróżnienie

Dane projektu:
Leistungszeitraum: 2017-2019
BRI: ca. 270.000 m³
BGF: ca. 63.000 m²
Kosten: ca. 245 Mio. €

Copyrights:
Zdjęcia © Schürmann Dettinger Architekten, Wenzel + Wenzel