Logo Wenzel-Wenzel

Bundeswehr Fachschule Karlsruhe

 

    Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

    Inwestor: Staatliches Hochbauamt Karlsruhe

    Koncepcja architektoniczna: v-Architekten GmbH, Köln

    Nagroda: Hugo-Häring-Auszeichnung 2020 (BDA)

    Dane projektu:
    Okres realizacji: 2016 – 2019
    Kubatura budynku: ok. 21. 600 m³
    Powierzchnia całkowita budynku: ok. 5.600 m²
    Koszty: ok. 14,9 mln €

    Copyright:
    Zdjęcia: @ Roman Ubl