Logo Wenzel-Wenzel

Erweiterung Moderne Galerie Saarbrücken (Rozbudowa Galerii Sztuki Nowoczesnej w Saarbrücken)

 

  Galeria Sztuki Nowoczesnej, będąca jedną z trzech części Saarlandmuseum (muzeum w kraju związkowym Saary), jest jednym z najbardziej wyjątkowych budynków muzealnych wczesnej Republiki Federalnej Niemiec. Budynek został zaprojektowany przez pochodzącego z St. Ingbert niemieckiego architekta, Hannsa Schöneckera. Jego budowę realizowano w trzech etapach w latach 1965 – 1976. W związku z dużą wartością historyczno-architektoniczną budynek objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

  O projekcie rozbudowy Galerii Sztuki Nowoczesnej myślał już jej założyciel i pierwszy dyrektor, Rudolf Bornschein. Konieczność rozbudowy budynku wynikała przede wszystkim z coraz większej liczby eksponatów. Była związana również ze zmieniającymi się na przestrzeni lat sposobami prezentacji dzieł i eksponatów, którym to wymaganiom istniejący budynek nie był już w stanie sprostać.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski, zarządzanie i konserwacja budynku

  Inwestor: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego w Kraju Związkowym Saarland

  Koncepcja architektoniczna: Kuehn Malvezzi Associates GmbH, Berlin

  Nagroda: Shortlist DAM-Preis 2019

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2015 – 2017
  Kubatura budynku: ok. 28. 000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 4.000 m²
  Koszty: ok. 9 mln €

  Copyrights:
  Zdjęcia: © Stiftung Saarländischer Kulturbesitz / Tom Gundelwein
  Tekst: © Stiftung Saarländischer Kulturbesitz