Logo Wenzel-Wenzel

Fußgängerbrücke Pullach (kładka dla pieszych)

 

Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: Gmina Pullach w dolinie rzeki Isar

Dane projektu:
Okres realizacji: 2016 – 2019
Rozpiętość: 22,5 m
Szerokość: 2,5 m
Koszty: ca. 200.000 €

Copyright:
Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel