Logo Wenzel-Wenzel

Haus für Kinder München (Dom dla dzieci w Monachium)

 

  W położonej w północno-zachodniej części Monachium, w dzielnicy Moosach, planuje się budowę kolejnych dwóch placówek przedszkolnych dla dzieci: Domu dla dzieci (HfK) i centrum przedszkolnego (KITZ). Obie placówki działają niezależnie od siebie, w związku z czym mają też oddzielne wejścia. W centrum przedszkolnym (KITZ) jest sześć grup przedszkolnych oraz świetlica z miejscem dla 115 dzieci do 12 roku życia. W Domu dla dzieci (HfK) miejsce znajdzie kolejnych 111 dzieci do szóstego roku życia, które będą podzielone na sześć grup.

  Wyraźnie oddzielone od siebie wejścia prowadzą do dwóch oddzielnych placówek. Nierówna powierzchnia dachu, występy i uskoki na elewacji, a także na pozór nierównomiernie rozłożone okna różnej wielkości definiują wygląd zewnętrzny budynku. W naturalny sposób podkreślają również niecodzienny podział znajdujących się w nim dwóch, różnych placówek. Centralnym miejscem budynku, oprócz oczywiście sal i powierzchni wspólnych, jest dziedzieniec. Zarówno on jak i okalający go korytarz są pokryte roślinnością. Korytarz stanowi łącznik pomiędzy oboma placówkami, a jednocześnie jest miejscem zbiórki dla wszystkich dzieci. Zarówno wnętrze budynku, jak i sama elewacja utrzymane są w dość dyskretnej kolorystyce.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski, zarządzanie i konserwacja budynku

  Inwestor: Miasto München, Baureferat – Hochbau H5

  Koncepcja architektoniczna: h4a Gessert + Randecker Generalplaner GmbH, Stuttgart

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2014 – 2021
  Kubatura budynku: ok. 12. 350 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 3.000 m²
  Koszty: ok. 9 mln €

  Copyrights:
  Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel
  Tekst: © h4a Gessert + Randecker Architekten