Logo Wenzel-Wenzel

Haus Hynsperg Liederbach

 

Usługi Wenzel + Wenzel: Kosztorysowanie i opracowywania harmonogramów pracy, dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: Cronstett-und Hynspergische evangelische Stiftung, Frankfurt nad Menem

Koncepcja architektoniczna: White Arkitekter AB, Stockholm & Stuttgart

Dane projektu:
Okres realizacji: 2022 – 2024
Kubatura budynku: ok. 21.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 6.300 m²
Koszty: ok. 15 mln €

Copyrights:
Wizualizacja © White Arkitekter / Luxigon