Logo Wenzel-Wenzel

Headquarter ESO München (Siedziba główna)

 

  Przy tworzeniu koncepcji architektonicznej dla rozbudowy głównego budynku zarządu Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) uwzględniono zarówno pas zieleni, znajdujący się na południe od kampusu badawczego, jak i nieco ekstrawertyczny charakter istniejącego budynku. W nawiązaniu do jego formy zaprojektowano koliste segmenty budynku z pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi i audytorium a brak podpór powoduje wrażenie uniesienia budynku powyżej terenu. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się okrągły dwukondygnacyjny budynek z pomieszczeniami technicznymi i dużą halą montażową.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Kosztorysowanie, dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym

  Inwestor: ESO European Southern Observatory European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere – Europejskie Obserwatorium Południowe Europejska Organizacja Badań Astronomicznych na półkuli południowej

  Koncepcja architektoniczna: Auer Weber Assoziierte GmbH, Stuttgart

  Nagroda: AIT-Award 2014 – specjalne wyróżnienie

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2010 – 2012
  Kubatura budynku: ok. 51.400 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 13.100 m²
  Koszty: poufne

  Copyrights:
  Zdjęcia: © RolandHalbe
  Tekst: © Auer Weber Assoziierte GmbH, Stuttgart