Logo Wenzel-Wenzel

Energie- und Zukunftsspeicher Heidelberg

 

Usługi Wenzel + Wenzel: Prace przedprojektowe i kosztorys wstępny, Koncepcja i kalkulacja kosztów, dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, Nadzór autorski / Główny projektant z LAVA

Inwestor: Przedsiębiorstwo Miejskie Heidelberg Energie GmbH

Koncepcja architektoniczna: LAVA Laboratory for Visionary Architecture, Berlin

Dane projektu:
Okres realizacji: 2017-2020
Kubatura budynku: ok. 28.500 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 2.000 m²
Koszty: ok. 8,7 mln. €

Prawa autorskie:
Wizualizacje © LAVA Laboratory for Visionary Architecture