Logo Wenzel-Wenzel

Herzzentrum Klinikum Ludwigshafen (Centrum Leczenia Chorób serca w Ludwigshafen)

 

  Centrum Leczenia Chorób Serca znajduje się na terenie Kliniki w Ludwigshafen. Powierzchnia użytkowa budynku ma ok. 4.800 m2, a całość została zaprojektowana w ścisłej współpracy z pracownikami kliniki, którzy w przyszłości będą pracować w nowym budynku. Od tej pory w nowo wybudowanym Centrum Leczenia Chorób Serca będzie mieściła się Klinika Kardiochirurgii, część Odziału Kardiochirurgii inwazyjnej oraz oddział dzienny.

  W kondygnacji podziemnej tego czterokondygnacyjnego budynku zaprojektowano sterylizatornię, pomieszczenia techniczne, miejsca dostawy zaopatrzenia oraz miejsca przeznaczone na utylizację odpadów, jak również szatnie. Na parterze znajduje się izba przyjęć i pokoje lekarskie, jak również trzy laboratoria Katedry Chorób Serca oraz siedem łóżek dla pacjentów z oddziału dziennego. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale, przeznaczone na operacje kardiochirurgiczne oraz na zabiegi hybrydowe. Na drugim piętrze znajdują się dwa oddziały, każdy z 30 łóżkami. Dla pacjentów przewidziano maksymalnie dwuosobowe sale, częściowo z tarasami, z łazienką i dużymi oknami. Na szczególną uwagę zasługuje koncepcja oświetleniowa budynku, tzw. system HealWell, który automatycznie dostosowuje oświetlenie do rytmu dobowego człowieka. Moduły sufitowe symulują rytm dobowy dzięki użyciu różnych poziomów natężenia światła i jego odcieni, tworząc jednocześnie przyjemną atmosferę w salach. Intensywne wsparcie pracowników placówki, na etapie projektowania, umożliwiło jak najlepsze dostosowanie struktury pomieszczeń i ich funkcji do wysokich wymagań Centrum Leczenia Chorób Serca. Połączenie w jednym budynku oddziałów kardiochirurgicznych z częścią oddziałów kardiologicznych jest dostosowane do rozwoju i wymagań dzisiejszej medycyny i umożliwia interdyscyplinarne podejście do leczenia pacjentów. Pozostałe połączenia z istniejącymi już oddziałami i pomieszczeniami kliniki również zostały dokładnie przemyślane na etapie tworzenia projektu.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski, zarządzanie i konserwacja budynku

  Inwestor: Klinikum Ludwigshafen GmbH

  Koncepcja architektoniczna: Wörner Traxler Richter Planungsgesellschaft mbH, Frankfurt

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2013 – 2016
  Kubatura budynku: ok. 50. 000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 11.000 m²
  Koszty: ok. 40 mln €

  Copyrights:
  Zdjęcia: © wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh
  Tekst: © wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh