Logo Wenzel-Wenzel

Historisches Museum Frankfurt (Muzeum historyczne)

 

  Schlagwörter /

  Na nowe budynki Muzeum Historycznego we Frankfurcie składają się dwie budowle naziemne – budynek wejściowy połączony ze starym budynkiem i duży budynek z powierzchniami wystawowymi przy ulicy Saalgasse. Oba budynki połączone są ze sobą dwoma podziemnymi kondygnacjami (przyziemiem i kondygnacją podziemną). Budynek wystawowy składa się z parteru i dwóch kondygnacji, jak również z dwóch kondygnacji podziemnych. Wznoszony budynek jest zbudowany na planie prostokąta o wymiarach ok. 67 x 21 m.

  Usztywnienie budynku następuje dodatkowo, w uzupełnieniu najczęściej zamkniętych
  ścian zewnętrznych, poprzez dwa główne elementy stref bocznych po wschodniej i zachodniej stronie budynku oraz centralną strefę wejściową z głównymi schodami i windą. Południowa i północna ściana zewnętrzna od pierwszej kondygnacji parteru do pierwszego piętra są umieszczone w prostokątnych podporach nośnych i ścianach działowych nie będących ścianami nośnymi.

  Stropy wykonano z prefabrykatów jako stropy żebrowane o rozpiętości 19 m z wylaną górną warstwą betonu. Dach stanowi konstrukcję dwuspadową z otworami i wykonany jest z żelbetu. Przyziemie (pierwsza kondygnacja podziemna) wykonane jest jako wspólna część kondygnacji podziemnej i składa się ze stropów żelbetowych w formie płaskiego dachu, ścian i podpór żelbetowych. Druga kondygnacja podziemna zbudowana jest na mniejszym planie i stanowi również konstrukcję żelbetową, jednakże w porównaniu z przyziemiem jest wsunięta zarówno w starą konstrukcję na południu jak też w ścianę w wykopie budowlanym na północy. Stropy kondygnacji podziemnej spoczywają na żelbetowych ścianach i żelbetowych podporach. Płyta fundamentowa i zewnętrzne ściany piwnic wykonano w technologii „białej wanny”. Część nadziemna składa się z parteru i 3 kolejnych kondygnacji. Wznoszony budynek zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 41 x 8 m. Konstrukcja usztywniona jest wschodnią częścią klatki schodowej, windą z częścią sanitarną na zachodzie oraz ścianami zewnętrznymi. Doświetlenie pomieszczeń administracyjnych odbywa się poprzez ścianę południową z podporami. Dwuspadowy dach, tak jak w przypadku budynku wystawowego, wykonany jest w konstrukcji żelbetowej.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Nadzór autorski

  Inwestor: Miasto Frankfurt am Main, Departament VII, Kultura i nauka

  Koncepcja architektoniczna: LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart

  Nagrody:
  Deutscher Natursteinpreis 2018
  Ausgezeichnete Architektur in Hessen – Martin-Elsaesser-Plakette 2018
  Auszeichnung Vorbildlicher Bauten im Land Hessen 2017
  Auszeichnung Deutscher Städtebaupreis 2018

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2013 – 2017
  Kubatura budynku: ok. 50.000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 10.000 m²
  Koszty: poufne

  Copyright:
  Zdjęcia: © Miasto Frankfurt am Main