Logo Wenzel-Wenzel

HMF Virtueller Rundgang (Muzeum historyczne we Frankfurcie, wirtualny spacer)

 

Schlagwörter /

Koncepcja architektoniczna
Muzeum we Frankfurcie należy do najstarszych tego typu instytucji kultury. Do 2010 r. muzeum znajdowało się w sercu miasta i mieściło się w dobudowanym obiekcie o konstrukcji żelbetowej, typowym dla stylu lat 70., stanowiącego część historycznego kompleksu budynków. Ze względu na stan techniczny, wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz dróg ewakuacyjnych, jak również z powodu skażenia substancjami szkodliwymi, budynek należało wyburzyć. Z tego powodu władze miasta ogłosiły konkurs na projekt nowej siedziby muzeum, która z jednej strony miała poprawić ogólny wizerunek miasta, z drugiej zaś spełniałby konieczne wymagania, stawiane tego typu obiektom. Po zakończeniu budowy budynek wystawowy zostanie połączony w całość z istniejącymi obiektami historycznymi. W koncepcji architektonicznej rozbudowy pomiędzy starymi budynkami oraz dodatkowymi powierzchniami wystawowymi przewidziano plac, którego krótsze boki będą graniczyły z traktem obiektu zwanego „Stauferbau” oraz z jednym z niewielu zachowanych po wojnie budynków o konstrukcji muru pruskiego – Haus Wertheym. Pod placem zaplanowano hol, z którego zwiedzający będą mogli dotrzeć do, rozmieszczonych na czterech kondygnacjach, powierzchni wystawowych. Na szczególną uwagę zasługuje przykrycie budynku, który tworzą dwa dwuspadowe dachy leżące obok siebie w kierunku wzdłużnym. Muzeum poświęcone historii miasta samo w sobie powinno być również przykładem na to, w jaki sposób możliwa jest dalsza rozbudowa miasta bez nadmiernej ingerencji w jego dotychczasową zabudowę. W koncepcji architektonicznej postawiono przede wszystkim na ostrożne i staranne podejście do budowli historycznych, dzięki któremu możliwe będzie wyeksponowanie tego, co wyjątkowe, a jednocześnie przedstawienie wszystkiego w zupełnie nowy, a zarazem dobrze znany sposób. (Tekst: Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart)

Inwestor: Frankfurt nad Menem, Wydział VII – Kultura i Nauka reprezentowany przez Wydział Budownictwa miasta Frankfurt nad Menem

Koncepcja architektoniczna:  Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart

Usługi Wenzel + Wenzel: Nadzór autorski

Dane projektu:
Okres realizacji: 2013 – 2017
Kubatura budynku: ok. 10.165 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 50.149 m²

Zdjęcia 360°
Aby obejrzeć zdjęcia proszę kliknąć następujące linki. Otworzy się okno portalu flickr. W celu obejrzenia zdjęć na telefonie, należy wybrać symbol okularów VR.

Plac przed Muzeum Historycznym we Frankfurcie

Widok wnętrza Muzeum Historycznego we Frankfurcie

Klatka schodowa w Muzeum Historycznym we Frankfurcie

Pomieszczenie wystawowe w Muzeum Historycznym we Frankfurcie

Rozbudowa pomieszczeń w Muzeum Historycznym we Frankfurcie

Biura Muzeum Historycznego we Frankfurcie

Poddasze Muzeum Historycznego we Frankfurcie

Uroczyste otwarcie Muzeum Historycznego we Frankfurcie

 

Wirtualny spacer po Muzeum Historycznym we Frankfurcie w formie filmu virtual reality

Zespół pracowników

firmy Wenzel + Wenzel odpowiedzialnych przy tym projekcie za nadzór autorski. Serdecznie dziękujemy koleżankom i kolegom, zaangażowanym w ten projekt: Sven Becker, Armin Quade, Fadi Makdesi, Maryam Ghozzat i Salgai Gharib.