Logo Wenzel-Wenzel

Inspektorat Policji Saarbrücken

 

Usługi Wenzel + Wenzel: Kosztorysowanie, opracowywania harmonogramów pracy, dokumentacja przetargowa, udzial w postepowaniu przetargowym, nadzór autorski, zarzadzanie i konserwacja budynku

Inwestor: SHS Strukturholding Saar, Saarbrücken

Koncepcja architektoniczna: Arus GmbH | Willi Latz | Architektur und Stadtplanung, Püttlingen 

Dane projektu:
Okres realizacji: 2017 – 2024
Kubatura budynku: ok. 48.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 17.800 m²
Koszty: ok. 25 mln €

Copyrights:
Zdjęcia © arus GmbH | willi latz