Logo Wenzel-Wenzel

Justizzentrum Gelsenkirchen (Centrum Wymiaru Sprawiedliwości)

 

Na zlecenie oddziału przedsiębiorstwa Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) w Münster firma ARGE buduje obecnie nowy budynek Centrum Wymiaru Sprawiedliwości w Gelsenkirchen. Na działce w dzielnicy Ückendorf przy Bochumer Straße, na rogu Junkerweg w kompleksie budynków powstają nowe pomieszczenia dla sądu rejonowego, sądu pracy i sądu ds. socjalnych. Ponadto w nowym budynku znajduje się również placówka pomocy socjalnej wymiaru sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii.

Centrum Wymiaru Sprawiedliwości w Gelsenkirchen to trzy, połączone ze sobą budynki w kształci prostopadłościanów. W największym z nich, przy ulicy Bochumer Straße znajdą się wszystkie sale sądowe centrum, a poza tym stołówka, biblioteka i wydział ds. ksiąg wieczystych. Główne wejście do budynku prowadzi przez atrium.

W dwóch mniejszych budynkach znajdują się pomieszczenia administracji sądowej. W całym kompleksie będą w sumie 23 sale sądowe i 222 pomieszczenia biurowe a docelowo ma w nim pracować 312 osób. W garażu podziemnym zaplanowano 83 miejsca parkingowe a dalsze 70 miejsc postojowych znajduje się na zewnątrz. Połączenie ze sobą trzech sądów w jednym miejscu umożliwi współpracę między poszczególnymi jednostkami a także pozwoli na obniżenie kosztów.

Usługi Wenzel + Wenzel: Kosztorysowanie, dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski (częściowo)

Inwestor: BLB NRW Münster

Koncepcja architektoniczna: harris + kurrle architekten bda, Stuttgart

Dane projektu:
Okres realizacji: 2012 – 20140
Kubatura budynku: ok. 70.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: 19.600 m²
Koszty: ok. 30 mln €

Copyright:
Zdjęcia: © Roland Halbe
Tekst: © Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW