Logo Wenzel-Wenzel

Neubau Mikrotribologie KIT Karlsruhe

 

Instytut Technologiczny w Karlsruhe (KIT): budynek badawczy Instytutu Mechaniki Materiałowej procesów mikrotrybologicznych FhG

Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: Fraunhofer- Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań Stosowanych, München

Koncepcja architektoniczna: kister scheiter gross – Architekten und Stadtplaner Köln

Dane projektu:
Okres realizacji: 2013 – 2015
Kubatura budynku: ok. 7.300 m³
Powierzchnia całkowita budynku: 1.650 m²
Koszty: ok. 4.5 mln €

Copyright:
Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel