Logo Wenzel-Wenzel

Landratsamt Tübingen (Starostwo powiatu)

 

Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: Kraj związkowy Baden-Württemberg, OkręgTübingen

Koncepcja architektoniczna: Auer+Weber+Partner, Stuttgart

Dane projektu:
Okres realizacji: 2003 – 2006
Kubatura budynku: ok. 76.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: 19.450 m²
Koszty: ok. 32.0 mln €

Copyright:
© Roland Halbe