Logo Wenzel-Wenzel

Maritimes Sicherheitszentrum Cuxhaven (Centrum bezpieczeństwa morskiego)

 

Schlagwörter /

Usługi Wenzel + Wenzel: Nadzór autorski

Inwestor: Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwo i Urbanistyka, reprezentowana przez Państwowe Kierownictwo Budowy Elbe-Weser

Koncepcja architektoniczna: MGF Architekten, Stuttgart

Dane projektu:
Okres realizacji: 2012 – 2014
Kubatura budynku: ok. 16.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 3.450 m²
Koszty: ok. 12.1 mln €

Copyright:
Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel