Logo Wenzel-Wenzel

Mensa Universität Greifswald (stołówka uniwersytecka)

 

  Schlagwörter /

  W trakcie modernizacji uniwersytetu na placu Berthold-Beitz-Platz powstała nowa stołówka. Zbudowano ją z myślą o ok. 11.000 studentów i pracowników uniwersytetu. Na terenie stołówki mieści się kawiarnia i pomieszczenia konferencyjne. Znajduje się tutaj więc jadalnia o powierzchni ok. 1.200 m², kawiarnia ze 150 miejscami siedzącymi oraz nowa kuchnia wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz zapleczem. Do kawiarni można dostać się z korytarza przez przedsionek, natomiast salę konferencyjną oddzielono od kawiarni przesuwanymi drzwiami. Stołówka znajduje się na pierwszej kondygnacji i można się do niej dostać z korytarza. Jadalnia zaopatrywana jest od zachodniej strony budynku, tam też znajdują się szatnie dla pracowników stołówki, magazyn produktów spożywczych oraz kuchnie. Przy tworzeniu koncepcji kierowano się założeniem, że w stołówce będzie dziennie wydawane ok. 5.000 posiłków.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Nadzór autorski

  Inwestor: Uniwersytecki szpital kliniczny Greifswald

  Koncepcja architektoniczna: MGF Architekten, Stuttgart

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2010 – 2012
  Kubatura budynku: ok. 30.000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 6.000 m²
  Koszty: ok. 15.0 mln €

  Copyright:
  Zdjęcia: © Christian Richters