Logo Wenzel-Wenzel

NS Dokumentationszentrum (Centrum Dokumentacji Nazizmu)

 

  Budynek Centrum Dokumentacji Nazizmu na terenie byłej siedziby partii NSDAP częściowo nawiązuje do ówczesnej zabudowy miejskiej pomiędzy placami Königsplatz i Karolinenplatz, nie przywracając jednak symetrycznej równowagi budynków po obydwu stronach ulicy Brienner Straße. Wręcz przeciwnie: ponowna zabudowa działki należącej niegdyś do NSDAP stanowiła będzie swojego rodzaju asymetryczny akcent na zabudowanym wzdłuż jednej osi placu. Dzięki temu budynek centrum dokumentacyjnego będzie się zdecydowanie wyróżniał na tle dotychczasowej topografii przebudowanego kiedyś przez nazistów placu, który siłą rzeczy nadal budzi złe skojarzenia. W ten sposób Centrum Dokumentacji ma szansę stać się nowym, ogólnodostępnym miejscem umożliwiającym zachowanie pewnego dystansu do obciążającego go pod względem historycznym otoczenia. Poprzez świadome przełamanie kompozycji zabudowy placu wzdłuż jednej osi tworzy zupełnie inną perspektywę. Celem naszej koncepcji architektonicznej było więc możliwie silne zaakcentowanie przyjętego zamierzenia. Zaprojektowany przez nas skompresowany i zwrócony w innym kierunku sześcian znajduje się co prawda w miejscu napiętnowanym czynami nazistów, jednak dzięki swojej autonomii postrzegany będzie jako oddzielny obiekt dodany do istniejącego otoczenia. W projekcie nowego budynku nie powtórzono charakterystycznych dla historycznych willi miejskich elementów, takich jak elewacje skierowane wzdłuż ulicy, wejście od strony ulicy, frontalność, itp. Centrum Dokumentacji to wolnostojący budynek, położony na powstałych w czasach powojennych terenach zielonych, z których się do niego wchodzi i które łączą Centrum z otoczeniem.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

  Inwestor: Stolica kraju związkowego München, Dział ds. Zabudowy Wysokiej

  Koncepcja architektoniczna: Georg • Scheel • Wetzel Architekten, Berlin

  Nagrody:
  Bayerischer Architekturpreis 2015 (Bawarska Nagroda Architektury 2015)
  Deutscher Lichtdesign-Preis 2016

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2011 – 2014
  Kubatura budynku: ok. 22.000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 5.000 m²
  Koszty: ok. 21 mln €

  Copyright:
  Tekst: © Georg • Scheel • Wetzel Architekten, Berlin