Logo Wenzel-Wenzel

Ruth-Merckle-Pavillon

 

  Nowy budynek wejściowy na teren firmy Ratiopharm na swój sposób porządkuje pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, nadając całej firmie, zarówno jej wnętrzom jak i obszarom zewnętrznym, zupełnie inny wygląd. Stołówka i pomieszczenia szkoleniowe połączone w jednym ciągu z placem przed budynkiem, budynkiem i przestrzenią zieloną tworzą wspólną przestrzeń dla całego terenu firmy. Prostokątne wnętrze budynku oraz wolne przestrzenie przeplatają się ze sobą, a jednocześnie stanowią całość, zintegrowaną z wewnętrznymi pasażami, łączącymi produkcję z częścią administracyjną, jak również tarasem ze zbiornikiem wodnym. Na wolnej przestrzeni na „terenie zielonym” rozmieszczono niewiele elementów w linii prostej, dzięki czemu stworzono tutaj strefę rekreacyjną, miejsce odpoczynku i spotkań.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa (częściowo), udział w postępowaniu przetargowym (częściowo), nadzór autorski

  Inwestor: Merckle GmbH / Pavillon Immobilienverwaltung GmbH

  Koncepcja architektoniczna: Auer Weber Architekten BDA, Stuttgart

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2003 – 2005
  Kubatura budynku: ok. 18.700 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 4.100 m²
  Koszty: poufne

  Copyrights:
  Zdjęcia: © Roland Halbe
  Tekst: © Auer Weber Architekten BDA, Stuttgart