Logo Wenzel-Wenzel

Schlaganfall- und Demenzforschung München (Centrum badań nad udarami i demencją)

 

  Usługi Wenzel + Wenzel:  Udział w postępowaniu przetargowym (częściowo), nadzór autorski

  Inwestor: Stolica kraju związkowego München, Dział ds. Zabudowy Wysokiej

  Koncepcja architektoniczna: Nickl & Partner Architekten AG, München

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2011 – 2014
  Kubatura budynku: ok. 75.000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 18.500 m²
  Koszty: ok. 48 mln €

  Copyright:
  Wizualizacja © Nickl & Partner
  Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel