Logo Wenzel-Wenzel

Schwimm- und Dreifeldsporthalle Lochham (Basen i hala sportowa z trzema boiskami)

 

Usługi Wenzel + Wenzel: Kosztorysowanie, opracowywania harmonogramów pracy, dokumentacja przetargowa, udzial w postepowaniu przetargowym, nadzór autorski, zarzadzanie i konserwacja budynku

Inwestor: Gmina Gräfelfing

Koncepcja architektoniczna: Dietrich | Untertrifaller Architekten, Bregencja, Austria

Dane projektu:
Okres realizacji: 2018 – 2024
Kubatura budynku: ok. 46.500 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 7.000 m²
Koszty: ok. 29 mln €

Copyrights:
Wizualizacje © Dietrich | Untertrifaller Architekten ZT