Logo Wenzel-Wenzel

Staatstheater Darmstadt Bühnentechnik (technika sceniczna)

 

Odnowienie techniki scenicznej Kleines Haus, Staatstheater Darmstadt

Usługi Wenzel + Wenzel: kosztorysowanie i opracowywania harmonogramów pracy, dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: Landesbetrieb Bau und Immobilien (LBIH), Niederlassung Süd, Darmstadt

Koncepcja architektoniczna: Generalplaner Atelier Achatz Architekten

Dane projektu:
Okres realizacji: 2021 – 2023
Kubatura budynku: ok. 44.000 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 7.800 m²
Koszty: poufne

Copyrights:
Zdjęcia: © LBIH, Wiesbaden