Logo Wenzel-Wenzel

Wohn- und Geschäftsbau Tübingen (zabudowa mieszkaniowo-usługowa)

 

  Zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ulicy Doblerstraße: działki położone są w centralnym miejscu pomiędzy starym miastem w Tybindze, górą Österberg a także w bezpośrednim sąsiedztwie uniwersytetu. Budynki przy Doblerstraße usytuowane są na Halbhöhenlage (dosłownie „w połowie wysokości”), czyli w miejscu uznawanym za najbardziej prestiżowe w mieście. Na łączącej oba budynki wspólnej płycie cokołowej w amfiladzie budynków sąsiadujących od strony południowej powstają dwa podłużne, usytuowane w kierunkach wschodnim i zachodnim, obiekty oraz obrócona o 90 stopni bryła budynku kończąca „zabudowę miejską” wzdłuż ulicy Doblerstraße. Wysokość poszczególnych elementów konstrukcyjnych została dopasowana do przebiegu ulicy Doblerstraße i przy wykorzystaniu powierzchni znajdującej się poniżej poziomu ulicy od strony zachodniej wzrasta za każdym razem o jedną pełną kondygnację. Adres nowych budynków to Doblerstraße. Od tego miejsca można dotrzeć do nich zarówno pieszo, jak i samochodem. Poszczególne strefy zewnętrzne rozmieszczone tarasowo w kierunku Doblerstraße stanowią jednocześnie rozległy obszar pomiędzy ulicą i miejscami przeznaczonymi w pełni lub częściowo do prywatnego użytku. W ten sposób wzdłuż ulicy powstał długi plac, rozpościerający się pomiędzy nowymi budynkami i budynkiem sądu. Na równi z ulicą oraz na kondygnacji poniżej poziomu ulicy znajdują się powierzchnie biurowe i lokale usługowe. Łącznie stworzono ok. 1.000 m² powierzchni biurowych. Zaprojektowano również mieszkania własnościowe o zróżnicowanych planach i przystosowane dla rodzin. Od pierwszej kondygnacji każdego budynku mamy tutaj mieszkania wychodzące na wschód i na zachód o powierzchni mieszkalnej od ok. 100 do 150 m². Znajduje się tu 16 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 2.200 m².

  Usługi Wenzel + Wenzel: Projekt wykonawczy (częściowo), dokumentacja przetargowa (częściowo), udział w postępowaniu przetargowym (częściowo), nadzór autorski

  Inwestor: ARGE Zentrum Doblerstraße

  Koncepcja architektoniczna: Auer Weber Architekten BDA, Stuttgart

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2007 – 2012
  Kubatura budynku: ok. 21.100 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: 6.100 m²
  Koszty: poufne

  Copyright:
  Wizualizacja © Auer Weber, Stuttgart
  Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel