Logo Wenzel-Wenzel

Zentrale der Deutsche Bundesbank (Niemiecki Bank Centralny)

 

Schlagwörter /

W nieruchomości, należącej do Niemieckiego Banku Centralnego, znajdującej się przy Wilhelm-Epstein-Straße we Frankfurcie, dwie najwyższe kondygnacje użytkowe (12 i 13) zmodernizowano oraz dostosowano do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Budynek pełni funkcję administracyjną, na zmodernizowanych kondygnacjach znajdują się biura zarządu i pomieszczenia konferencyjne. Podczas trwania robót budowlanych, obejmujących 3 etapy, budynek był cały czas użytkowany. W związku z tym roboty prowadzono głównie wieczorami, w nocy i w soboty, aby nie zakłócać codziennego funkcjonowania.

Na 12 kondygnacji wyburzono wszystkie ścianki działowe w biurach i postawiono nowe, ściany holu zachowano dzięki działaniom ochronnym. Następnie przywrócono i unowocześniono całość instalacji wewnętrznej budynku, znajdującą się pod stropami. W biurach zamontowano sufity chłodzące, a w ciągach komunikacyjnych – metalowe sufity z drewnianą okleiną. Toalety poddano całkowitej renowacji.

Trzynasta kondygnacja została przywrócona do stanu surowego, zachowując przy tym możliwie jak największą część instalacji wewnętrznych oraz centrale techniczne. Po ponownym montażu instalacji wewnętrznych budynku, na stropie wykonano podniesioną podłogę, na której zamontowano uprzednio zdemontowane i odnowione okładziny ścienne. Ponadto przeprowadzono całkowitą renowację toalet, natomiast kuchnię doprowadzono do najwyższych standardów technicznych.

Usługi Wenzel + Wenzel: Nadzór autorski

Inwestor: Niemiecki Bank Centralny, Frankfurt am Main

Design: BGF+Architekten, Wiesbaden

Project data:
Okres realizacji: 2012 – 2014
Kubatura budynku: ok. 27.200 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 6.100 m²
Koszty: poufne

Copyright:
Zdjęcia: © Wenzel + Wenzel