Logo Wenzel-Wenzel

Zentrum für Kommunikation Marburg (Centrum Komunikacji)

 

  W projekcie przewidziano dwa budynki – Centrum Komunikacji i Informacji Niemieckiego Doradztwa Majątkowego przy Rosenstraße/Furthstraße oraz nowy budynek administracyjny Niemieckiego Doradztwa Majątkowego na obecnych działkach Schreyer/Heppe równolegle do rzeki Lahn. Centrum komunikacji i Informacji zaprojektowano jako trzykondygnacyjny budynek z oszkloną halą wejściową. Największy wymiar budynku wynosi ok. 61,46 m w osi poprzecznej i ok. 56,30 m wzdłuż rzeki. W budynku znajduje się zarówno muzeum Niemieckiego Doradztwa Majątkowego jak i wszelkiego rodzaju pomieszczenia szkoleniowe i konferencyjne.

  Do koncepcji architektonicznej włączono dom „May”, wpisany na listę zabytków kultury. Przewidziano podwyższenie domu „May“ o jedną oszkloną kondygnację, zachowując jednocześnie historyczną formę dachu oraz pokrycie dachu. Ponadto zaplanowano ścięcie rosnącej na tym terenie lipy, której zachowanie uwzględnione zostało w planie zagospodarowania przestrzennego. Roślinność zastępcza posadzona zostanie szeroką aleją i takie same rośliny znajdą się w ogrodzie muzealnym. W projekcie ulicy przewidziano odbudowę rampy w kierunku mostu. Na przedłużeniu ulicy Alleenstraße powstanie nowa rampa, która nadal będzie przystosowana dla niepełnosprawnych.

  Materiały budowlane dostosowane zostaną do istniejących „materiałów marburskich”. Elewacje i ciągi stropów z kamienia naturalnego będą nawiązywały do pierwotnie użytych materiałów, ale będą miały zupełnie nowy, bardzo nowoczesny charakter. Założeniem projektu jest samodzielna i niezależna zabudowa, której celem jest zdefiniowanie na nowo wjazdu do miasta od strony przejazdu kolejowego. Jednocześnie od ulicy Bahnhofstraße polepszy się widok na park Rosenpark, ponieważ sama zabudowa będzie odsunięta od aktualnej przedniej krawędzi budynku, co odsłoni widok w kierunku kawiarni Rosenpark.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski, konserwacja i zarządzanie budynkiem

  Inwestor: Zarządzanie Nieruchomościami, Marburg

  Koncepcja architektoniczna: artec architekten, Marburg an der Lahn

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2010 – 2012
  Kubatura budynku: ok. 75. 500 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: 15.000 m²
  Koszty: poufne

  Copyright:
  Zdjęcia: © artec architekten, Marburg an der Lahn