Logo Wenzel-Wenzel

Jugendherberge Bayreuth (Schronisko młodzieżowe)

 

  Punktem wyjścia przy tworzeniu koncepcji architektonicznej dla budynku schroniska młodzieżowego w Bayreuth było otoczenie i znajdujące się w centralnej części atrium, wokół którego rozmieszczono (na kształt gwiazdy) pojedyncze, dwukondygnacyjne budynki. Skrzydła, w których znajdują się pokoje mają ok. 30 m długości i biegną w kierunku północno-wschodnim oraz południowo-wschodnim. W obrębie skrzydeł, z rozmieszczonymi w nich pokojami, jako dach przewidziano nakładaną na solidny strop żelbetowy drewnianą konstrukcję nośną, natomiast nad korytarzami i pomieszczeniami seminaryjnymi, drewniana konstrukcja pozostaje widoczna. Pomiędzy poszczególnymi budynkami rozmieszczono takie miejsca, jak boisko, plac zabaw oraz ogródki warzywne, które wraz z budynkiem tworzą całość. Niskie budynki są idealnie zintegrowane z topografią terenu, dzięki czemu będą znacznie lepiej wyglądały na terenach zielonych niż typowo miejskie, wielokondygnacyjne budynki.

  Przeznaczenie projektowanego budynku:

  Głównymi użytkownikami mają być w szczególności szkoły i kluby sportowe. Założenie to uwzględniono w koncepcji zarówno w odniesieniu do pomieszczeń, jak i do otoczenia. Oprócz wszelkiego rodzaju pomieszczeń administracyjnych oraz rekreacyjnych, stołówki wraz z kuchnią oraz sal konferencyjnych, w budynku przewidziano także 45 pokoi schroniskowych, łącznie ze 180 łóżkami.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Kosztorysowanie, dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski, konserwacja i utrzymanie budynku

  Inwestor: Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych Bayern. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa pracy, polityki społecznej, rodziny i integracji Bawarii, finansowany w ramach programu dla dzieci i młodzieży rządu Bawarii.

  Koncepcja architektoniczna: LAVA GmbH, Berlin

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2015 – 2017
  Kubatura budynku: ok. 13.650 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 3.400 m²
  Koszty: ok. 7 mln €

  Copyrights:
  Zdjęcia: ©  Wenzel + Wenzel
  Rendery: © LAVA GmbH, Berlin