Logo Wenzel-Wenzel

Jugendherberge Berchtesgaden (Schronisko młodzieżowe)

 

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja pzetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, sprawdzenie dokumentacji projektowej

  Inwestor: Niemieckie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych, Główne stowarzyszenie na rzecz turystyki pieszej i schronisk młodzieżowych e.V.

  Koncepcja architektoniczna: LAVA Laboratory for Visionary Architecture, Stuttgart

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2010 – 2011
  Kubatura budynku: ok. 5.850 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 1.650 m²
  Koszty: ok. 2.4 mln €

  Copyright:
  Zdjęcia: © LAVA Laboratory for Visionary Architecture, Stuttgart