Logo Wenzel-Wenzel

Präventionszentrum Hamburg (Centrum Prewencyjne)

 

Wspólne Centrum Prewencyjne Zawodowego Związku Ubezpieczeń Zdrowotnych i Opieki Społecznej (BGW) oraz Zawodowego Związku Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej (VBG)

Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

Inwestor: BGW oraz VBG

Koncepcja architektoniczna: Auer Weber Assoziierte GmbH, München

Dane projektu:
Okres realizacji: 2018-2022
Kubatura budynku: ok. 171.500 m³
Powierzchnia całkowita budynku: ok. 41.500 m²
Koszty: poufne

Prawa autorskie:
Wizualizacja: © Auer Weber, München