Logo Wenzel-Wenzel

Torhaus A Universität Kassel (Budynek wejściowy A Uniwersytetu w Kassel)

 

  Budynek wejściowy A to trzykondygnacyjna bryła w formie sześcianu, zbudowana z muru licowego z czterospadowym dachem. Od strony zachodniej na bryle budynku znajduje się ryzalit, a od wschodu odznacza się klatka schodowa znajdującą się w występie bryły budynku. Wymiary budynku to w sumie ok. 27 x 13 m. Okap budynku znajduje się na wysokości ok. +14,70 m nad ziemią terenu. Parter znajduje się na wysokości ok. 1 m nad ziemią. Podział pięter podkreślają gzymsy wzdłuż fasady budynku. Przy konstrukcji okien zastosowano łuki odcinkowe. Pierwotnie część okien w budynku były to okna francuskie sięgające do podłogi, ale w późniejszym okresie skrócono je do wysokości gzymsów podokiennych.
   
  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski
   
  Inwestor: Kraj związkowy Hesja, reprezentowany przez zarząd budowlany Hesji 
   
  Koncepcja architektoniczna: raumzeit Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin
   

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2010 – 2011
  Kubatura budynku: ok. 6.850 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 1.400 m²
  Koszty: ok. 2.7 mln €