Logo Wenzel-Wenzel

Versorgungszentrum Hegelstraße (Centrum administracyjno-zaopatrzeniowe)

 

  Budynek centrum administracyjno-zaopatrzeniowego szpitala św. Katarzyny idealnie harmonizuje ze strukturami sąsiadującego z nim ogrodu miejskiego oraz Linden-Muzeum. W koncepcji architektonicznej wykorzystano charakterystyczną topografię Stuttgartu, a dzięki różnicom poziomów na terenie nieruchomości powstała możliwość wyrównania do powierzchni ziemi poszczególnych kondygnacji. Przy tworzeniu koncepcji przyjęto założenie, aby takie miejsca użyteczności, jak centralna apteka, główny punkt zaopatrzenia w żywność, szkoła dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz przedszkole tworzyły warstwy, które wychodzą z danego poziomu, a następnie wznoszą się tak, jak powierzchnia terenu. Przestrzeń publiczna usytuowana na najwyższym poziomie terenu jest ukształtowana poprzez relację do wolnostojących brył budynku. Linden-Muzeum, usytuowane pomiędzy ulicami: Hegelstraße, Herdweg i Sattlerstraße, dominuje w tej dzielnicy miejskiej. Aby nie ograniczać ewentualnej rozbudowy, zrezygnowano z zabudowy muzeum przy skrajnej jego części. Ulicę Hegelstraße i wlot ulicy Rosenbergstraße odgraniczono w celu pewnego rodzaju oddzielenia w ten sposób zarówno ogrodu miejskiego ze znajdującymi się w nim wolnostojącymi budowlami, jak i położonego niedaleko cmentarza Hoppenlau.

  Usługi Wenzel + Wenzel: Dokumentacja przetargowa, udział w postępowaniu przetargowym, nadzór autorski

  Inwestor: Stolica kraju związkowego Stuttgart reprezentowana przez Dział ds. Zabudowy Wysokiej, Stuttgart

  Koncepcja architektoniczna: Auer Weber Architekten BDA, Stuttgart

  Dane projektu:
  Okres realizacji: 2005 – 2007
  Kubatura budynku: ok. 80.000 m³
  Powierzchnia całkowita budynku: ok. 19.000 m²
  Koszty: ok. 52 mln €

  Copyright:
  Zdjęcia: © Roland Halbe